Επικοινωνία

ΧΕΙΡΟΠΡΑΚΤΙΚΗ 
Roger Smith

Αριστοτέλους 3Β, Καλαμαριά, τ.κ. 55133, Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310 384108
email: rogerhowardsmith@gmail.com
ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Κατόπιν ραντεβού.

Roger Smith, Xειροπρακτική, Αριστοτέλους 3Β, Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 55133,
Τηλ.: 2310 384108, Email: rogerhowardsmith@gmail.com