Εναλλακτικές Θεραπείες Θεσσαλονίκη

Ο όρος εναλλακτικές θεραπείες αναφέρεται σε θεραπευτικές πρακτικές οι οποίες δε θεωρούνται τμήμα της σύγχρονης συμβατικής ιατρικής. Στην πλειονότητά τους έχουν τις ρίζες τους στα αρχαία χρόνια και έχουν μεταδοθεί από γενιά σε γενιά.

Οι κυριότερες πρακτικές που περιγράφονται με τον όρο αυτό είναι η ομοιοπαθητική, η παραδοσιακή κινεζική ιατρική, η ιριδολογία, η ρεφλεξολογία, η αγιουρβεδική ιατρική, η χειροπρακτική, το ρέικι και η βοτανοθεραπεία.

Οι περισσότερες εναλλακτικές θεραπείες είναι ολιστικές, προσεγγίζουν δηλαδή τα φυσικά, πνευματικά και συναισθηματικά χαρακτηριστικά του ασθενή. Ξεκινούν από την πεποίθηση ότι η ζωτική ενέργεια ή δύναμη που υπάρχει μέσα μας συνιστά την αφετηρία για την προσέγγιση κάθε πάθησης και η διαχείρισή της είναι ο κύριος στόχος τους. Κατά βάση, οι θεραπείες αυτές αποσκοπούν στην ήπια διέγερση της αυτοθεραπευτικής ικανότητας του οργανισμού. Με τον τρόπο αυτό, αποστέλλεται μήνυμα στον εγκέφαλο που προκαλεί την επαναρρύθμιση και τη θετική ανταπόκριση των ορμονών αλλά και των οργάνων, με αποτέλεσμα την αυτοθεραπεία.

Οι εναλλακτικές θεραπείες μπορούν να είναι αποτελεσματικές στην αντιμετώπιση ασθενειών όπου η κλασική ιατρική δυσκολεύεται, όπως, για παράδειγμα, οι αλλεργίες, η κατάθλιψη κ.λπ.

Επισκεφτείτε το ιατρείο του Roger Smith στην Καλαμαριά, στη Θεσσαλονίκη, και ανακαλύψτε τα πάντα για τις εναλλακτικές θεραπείες.